Få styr på de lovmæssige rammer for etablering og drift af friplejeboliger.

Friplejeboliger er private udlejningsboliger med tilknyttet serviceareal for personer med omfattende behov for service og pleje. De ligger uden for den kommunale plejeboligforsyning, men indgår i den overordnede nationale kortlægning af plejeboligforsyningen på lige fod med almene, kommunale og private plejeboliger og kan alene udlejes til personer visiteret til en plejebolig eller lignende boligform af kommunen.

Lov om friplejeboliger giver private aktører mulighed for at etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale plejeboligtilbud. Friplejeboligsektoren er underlagt et komplekst regelsæt, der ikke altid er helt i tråd med virkelighedens behov.

Vi giver dig indblik i en bred vifte af de juridiske og økonomiske reguleringsmekanismer på friplejeboligområdet, og du kan bl.a. høre nærmere om:

  • De lovmæssige rammer og væsentligste opmærksomhedspunkter ved etablering og drift af friplejeboliger samt takstfastsættelse
  • Nye muligheder for øget fleksibilitet med de seneste lovændringer
  • De mellemkommunale refusionsregler
  • De udbudsretlige regler vedrørende omdannelse af kommunale institutioner til friplejehjem samt erhvervelse af kommunalt ejede grunde med henblik på udvikling af friplejeboliger.

Målgruppe

Seminaret henvender sig primært til jurister og andre medarbejdere i kommuner og private virksomheder, som beskæftiger sig med friplejeboliger samt private investorer og ejendomsudviklere.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til arrangementet.

Kontakt

BA.jur. Andreas Elmdam

Oplægsholdere

Jesper Petersen Bach

Partner

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat

Sidsel Marcussen

Advokat