I samarbejde med Copenhagen Economics sætter vi fokus på evalueringsmodeller i både et juridisk og økonomisk perspektiv.

Vægtning af underkriterier og valg af evalueringsmodel har afgørende betydning for udfaldet af en udbudsprocedure. Vi oplever dog ofte, at ordregiver ikke har tid eller ressourcer til at få skruet en evalueringsmodel sammen, der sikrer, at det bedste tilbud rent faktisk ender som vinder af udbuddet.

Vi går i dybden med de forskellige evalueringsmodeller, herunder ser vi på fordele og ulemper, ligesom vi berører betydningen af ændringen i udbudslovens § 160, der medfører, at der for udbud efter 1. juli 2019 indføres en pligt til at beskrive alle dele af den model, som indkomne tilbud vil blive evalueret efter i udbudsmaterialet.

Derudover vil Neil Gallagher, der er Senior Economist hos Copenhagen Economics og som har erfaring fra både auktioner og budstrategier, give dig et indblik i, hvilke overvejelser ordregiver kan gøre sig for at sikre, at den valgte evalueringsmodel afspejler de incitamenter, som ordregiver ønsker. Du vil få mulighed for at afprøve principperne i praksis gennem en konkret case-øvelse.

Målgruppe

Kurset er åbent for alle, men henvender sig særligt til offentlige indkøbere, rådgivere og jurister, som har en vis erfaring med udbud, og som ønsker at tilegne sig en dybere viden om evalueringsmodeller.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30 og afsluttes med en let sandwich.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Philip Hesselbjerg

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat

Rikke Munk Rye Andersen

Advokat

Neil Gallagher

Senior Economist, Copenhagen Economics