Vi ser nærmere på de mange faldgruber, som kan opstå for en arbejdsgiver ved opsigelse af medarbejdere.

De fleste virksomheder oplever på et tidspunkt at have behov for at afskedige én eller flere medarbejdere enten pga. medarbejderens eller virksomhedens forhold. Afskedigelse af medarbejdere reguleres både af regler inden for den ansættelsesretlige lovgivning og regler i kollektive overenskomster. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at have overblik over samt indblik i de mange forskellige regler, der gælder ved afskedigelser.

Vi ser derfor nærmere på bl.a.:

  • Forskellen på opsigelse og bortvisning.
  • De beskyttelsesregler, der gælder ved afskedigelse af medarbejdere, herunder beskyttelse mod afskedigelse på grund af graviditet/barsel samt handicap og sygdom.
  • Hvornår medarbejderens eller virksomhedens forhold kan berettige en afskedigelse.
  • De afskedigelsesregler, der typisk vil være reguleret i en overenskomst (overordnet gennemgang).
  • Gode råd om den praktiske håndtering af afskedigelse.
  • Fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse for usaglig afskedigelse, herunder hvornår medarbejderen har krav herpå og størrelsen på godtgørelsen.
  • Fratrædelsesaftaler i forbindelse med afskedigelser, herunder hvad virksomheden skal være opmærksom på.
  • Overordnet gennemgang af de økonomiske udgifter virksomheden pålægges i forbindelse med en afskedigelse, hvis der er aftalt en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Målgruppe

Personalechefer, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold på arbejdsgiversiden.

PRAKTISK INFORMATION

Der vil blive serveret kaffe og kage. Midtvejs holder vi en pause, hvor der vil være mulighed for at netværke med de øvrige deltagere, og vi vil selvfølgelig stå til rådighed for opfølgende spørgsmål og drøftelser efter seminaret.

Kontakt

Sekretær Hanne Valgreen

Oplægsholder

Jonas Enkegaard

Partner