Få en grundig indføring i forældelseslovens bestemmelser – herunder bestemmelsernes fortolkning.

Udestående fordringer forældes som udgangspunkt efter tre år, dog gælder der en række undtagelser. Indimellem kan der opstå misforståelser omkring forældelsesfristens begyndelse eller længde, hvilket i sagens natur øger fordringshaverens risiko for, at udestående fordringer forældes, uden at fordringshaveren er opmærksom på det. Derudover opstår der jævnligt fortolkningstvivl om:

  • Hvorvidt et gældsforhold er anerkendt
  • Om der er indtrådt suspension på grund af skyldnerens forhold
  • I hvilket omfang betalinger afbryder forældelse
  • Hvordan kautionsgæld forældes (og hvornår).

Vi vil derfor forsøge at bidrage til en større forståelse for forældelseslovens regler, herunder kan du bl.a. høre mere om:

  • Forældelsesfristers begyndelse
  • Forældelsesfristers længde
  • Forældelse i samspil med kautioner
  • Afbrydelse af forældelsesfrister
  • Suspension af forældelsesfrister.

Fokus vil være på fordringer i medfør af kontrakter, dog vil ansættelsesretlige forældelsesspørgsmål ikke blive behandlet.

Målgruppe

Alle, der er arbejder med finansiering og/eller egeninddrivelse, herunder finansieringsselskaber, pengeinstitutter, bogholdere, revisorer og kommunalt ansatte.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Maria Sindberg Christensen

Oplægsholdere

Anders Boserup Lauridsen

Advokat

Jacob Pehrson

Senioradvokat