Få en grundig indføring i forældelseslovens bestemmelser og deres fortolkning.

Udestående fordringer forældes som udgangspunkt efter tre år, dog gælder der en række undtagelser. Indimellem kan der opstå misforståelser omkring forældelsesfristens begyndelse eller længde, hvilket øger fordringshaverens risiko for, at udestående fordringer forældes, uden at fordringshaveren er opmærksom på det.

Derudover opstår der jævnligt fortolkningstvivl om:

  • Hvorvidt et gældsforhold er anerkendt
  • Om der er indtrådt suspension på grund af skyldnerens forhold
  • I hvilket omfang betalinger afbryder forældelse
  • Hvordan kautionsgæld forældes (og hvornår).

Du vil få en større forståelse af forældelseslovens regler, herunder kan du bl.a. høre mere om:

  • Forældelsesfristers begyndelse
  • Forældelsesfristers længde
  • Forældelse i samspil med kautioner
  • Afbrydelse af forældelsesfrister
  • Suspension af forældelsesfrister.

Fokus vil være på fordringer i medfør af kontrakter, og derfor kommer vi ikke ind på ansættelsesretlige forældelsesspørgsmål.

Målgruppe

Alle, der er arbejder med finansiering og/eller egeninddrivelse, herunder finansieringsselskaber, pengeinstitutter, bogholdere, revisorer og kommunalt ansatte.

Forplejning

Der serveres kaffe, te, kage og frugt.

Kontakt

Sekretær Maria Sindberg

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Anders Boserup Lauridsen

Advokat

Jacob Pehrson

Senioradvokat