Vær med når senioradvokat Marie Løvbjerg og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen giver dit et overblik over forhandleraftaler og e-handel, herunder de juridiske rammer for fysisk og onlinedistribution, distributionsformer og ny praksis på området.

Forhandleraftalen sætter rammerne for de rettigheder og pligter, der gælder mellem leverandør og forhandler, og er derfor en grundsten i samhandelsforholdet. Som part i en forhandleraftale er det også vigtigt, at man er opmærksom på, om forhandleraftalen indeholder forpligtelser og/eller klausuler, der begrænser konkurrencen, og at en sådan begrænsning holdes inden for en lovlig ramme.

I dag fylder e-handel en stor andel af salget i mange virksomheder. E-handel har generelt øget forhandlernes salgsmuligheder. E-handel skaber nogle særlige udfordringer, blandt andet hvilke krav man kan stille til forhandlerne, og om man kan behandle onlineforhandling og fysisk forhandling forskelligt.

Til dette webinar ser vi på forhandleraftaler og typiske problemstillinger inden for e-handel.

Webinaret bliver afholdt live, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs til de emner, som gennemgås. Du kan også se webinaret efterfølgende via det link med optagelsen, som vi sender til de tilmeldte.

Målgruppe

Alle beslutningstagere og medarbejdere, der har berøring med forhandleraftaler, varetager dialogen med forhandlerne eller deltager i udarbejdelsen af virksomhedens salgsstrategi.

Praktisk information

Vi afholder webinaret via GoToWebinar. Nærmere information om, hvordan webinaret tilgås kommer via en e-mail ved tilmelding.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på webinar@horten.dk

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Oplægsholdere

Marie Løvbjerg

Senioradvokat

Andrea Hilt Nissen

Advokatfuldmægtig