Intensiv gennemgang af forsyningsvirksomhedsdirektivet og de regler, der gælder for forsyningsvirksomheders indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet har styrker og svagheder. Der findes ingen konkrete forarbejder til direktivet, men til gengæld har direktivet mere fleksible rammer end udbudsloven.

Vi giver dig:

  • Et overblik over forsyningsvirksomhedsdirektivets fordele og ulemper
  • En forståelse af direktivet, som gør dig i stand til at arbejde med området og identificere de typiske faldgruber på området
  • Indføring i de regler, der gælder for en udbudsprocedure
  • Indblik i, hvor problemstillingerne typisk opstår i praksis – og hvordan du håndterer dem.

Målgruppe

Kurset er åbent for alle, men henvender sig primært til ordregivere i forsyningssektoren omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet samt deres rådgivere. Det vil også have relevans for tilbudsgivere.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Philip Hesselbjerg

Video: Forsyningsstrategi for kommuner og aktivt ejerskab

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat