Bliv certificeret i forvaltningsret og få en grundig indføring i de forvaltningsretlige regler, du skal kunne som sagsbehandler i den offentlige sektor.

Kurset giver dig en grundlæggende gennemgang af de relevante forvaltningsretlige regler og den nyeste praksis på området.

Vi fokuserer i høj grad på den praktiske håndtering af de forvaltningsretlige regler, og undervisningen inddrager cases fra den virkelige verden og eksempler på praksis fra Folketingets Ombudsmand, Ankestyrelsen og domstolene.

Du får en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler – eller får dem genopfrisket. Derudover giver vi dig en række værktøjer og eksempler, som du kan anvende i din daglige sagsbehandling.

Kursusforløbet består af:

 • 30 lektioner fordelt på 10 undervisningsgange.
 • Praktik og teori formidlet af vores specialister med erfaring fra offentlig ansættelse.
 • Materialesamling med retsgrundlag, cases, retspraksis mv.
 • Certificering (diplom udleveres).
 • Forplejning.
 • Netværk og sparring.

PROGRAM

Den 6. oktober 2021 kl. 9.00-12.00: Introduktion

 • Program
 • Hvem er hvem?
 • Embedsmandspligterne
 • Kort om whistleblowerordningen
 • Cases om forløbet

Den 13. oktober 2021 kl. 9.00-12.00: Hjemmelskravet og skønnet


Den 27. oktober 2021 kl. 9.00-12.00: Afgørelsesbegrebet og faktisk forvaltning

 • Hvilke regler gælder hvornår?

Den 5. november 2021 kl. 9.00-12.00: Vejledning

 • Notat- og journaliseringspligt

Den 12. november 2021 kl. 9.00-12.00: Sagsoplysning

 • Partsbegrebet

Den 17. november 2021 kl. 9.00-12.00: Partshøring

 • Genopfriskning af afgørelsesbegrebet

Den 24. november 2021 kl. 9.00-12.00: Inhabilitet


Den 1. december 2021 kl. 9.00-12.00: Afgørelsen

 • Begrundelse
 • Klagevejledning
 • Cases

Den 8. december 2021 kl. 9.00-12.00: Tavshedspligt

 • Introduktion til GDPR

Den 15. december 2021 kl. 9.00-12.00: Aktindsigt (lovvalg, proces og begrundelse)

 • God skik, sprogbrug og gaver

Målgruppe

Kurset henvender sig til nyansatte i den offentlige sektor, herunder sagsbehandlere med og uden juridisk baggrund, tekniske medarbejdere og socialfaglige medarbejdere. Men det kan også være relevant for offentligt ansatte, der har behov for at få genopfrisket de forvaltningsretlige regler.

praktisk information

Forplejning

Der serveres let morgenmad ved ankomst, sandwich ved afslutning.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Kontakt

Arrangementskoordinator Stine Thejll

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Emilie Loiborg

Advokatfuldmægtig