Den nye ferielov er nu trådt i kraft. Der er fokus på indholdet af den nye lovgivning. 

Den nye ferielov gør op med de tidligere regler for, hvor længe du skal vente på at få udbetalt de feriepenge, du optjener.

Du får et solidt overblik over den nye ferielov og vi vil blandt andet gennemgå:

  • Samtidighedsferie
  • Regler om overførsel af ferie ved barsel og sygdom
  • Udbetaling af den 5. ferieuge
  • Regler om feriehindringer
  • Varsling af ferie i en opsigelsesperiode
  • Løntræk ved ferieafholdelse uden optjent ferie
  • Differenceberegning i forbindelse med afholdelse af ferie, når arbejdstiden bliver ændret
  • Særligt om ferieafholdelse og ferieafregning i forbindelse med opsigelse og fritstilling
  • Ferie på forskud
  • Status på de hensatte feriemidler.

Målgruppe

Personalechefer, personalejurister, personalekonsulenter og andre, der som arbejdsgiver beskæftiger sig med personalejuridiske forhold hos private virksomheder.

Forplejning

Kaffe/the/vand og kage.

Kontakt

Ba.jur Marie Sylvest Fosbo

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Oplægsholdere

Jonas Enkegaard

Partner