Få en status på gæsteprincippet set i lyset af den seneste udvikling på området og bliv klædt på til den praktiske håndtering af ledningsomlægninger.

Gæsteprincippet har i de seneste år gennemgået en udvikling, som har væsentlig betydning for ledningsejere og grundejere. Det skyldes dels, at vi har fået en relativ ny vejlov, dels at ny praksis på området har præciseret rammerne og indholdet af gæsteprincippet.

Flere og større infrastrukturprojekter har desuden skabt et øget fokus på, hvilke rettigheder ledningsejerne kan påberåbe sig, samt hvordan de praktiske forhold skal håndteres.

Vi giver dig en status på gæsteprincippet, og du kan bl.a. høre mere om:

  • Hvilke rettigheder, der gælder for ledningsejer og grundejer.
  • Den praktiske håndtering af ledningsomlægninger.
  • Processen fra start til slut med fokus på, hvor vi oplever at problemerne opstår med udgangspunkt i både ledningsejers og bygherres synspunkter og overvejelser.

Som deltager bliver du løbende inddraget i konkrete cases, hvor vi diskuterer problemstillinger og forskellige løsningsmuligheder. Vi opfordrer alle til at bidrage med deres egne erfaringer og udfordringer.

Målgruppe

Medarbejdere i forsyningsselskaber, vejmyndigheder og andre, der beskæftiger sig med grave- og ledningsarbejde.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Sekretær Lene Hofmeister
BA.jur. Kasper Lynge Dissing

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Tue Trier Bing

Advokat

Julie Brøndby Ørbeck

Advokatfuldmægtig