Vil du være en del af Hortens nye netværksgruppe, der sætter fokus på sundhedsdata i samspil med GDPR?

Horten tilbyder nu et netværk til alle - både i det private og det offentlige - der interesserer sig for databeskyttelsesret med en sundhedsfaglig vinkel. Vi afholder to møder pr. halvår i netværket.

Deltag i netværket og få viden og indsigt om:

  • Rollerne - samspillet med andre aktører, herunder drøftelser af roller som dataansvarlig, databehandler, fælles dataansvar
  • Samspillet mellem databeskyttelseslovgivning og særlovgivning
  • § 10 i databeskyttelsesloven og bekendtgørelsen
  • Andre krav om tilladelser fra Datatilsynet
  • Praksis.

Emnerne vil løbende blive fastsat ud fra dine ønsker og aktualitet, ligesom vi følger op på nyheder.

Vi vil fra tid til anden inddrage eksterne oplægsholdere på netværksmøderne.

I 2020 afholdes to møder i netværket:


Mandag den 21. september, kl. 9.00-12.00
Torsdag den 10. december, kl. 9.00-12.00.

Målgruppe

Alle, der arbejder med sundhedsdata med en databeskyttelsesretlig vinkel, herunder DPO’er hos offentlige myndigheder og private virksomheder, juridiske rådgivere hos forskningsinstitutioner, private organisationer, der behandler oplysninger mv

Kontakt

Sekretær, Aase Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Oplægsholdere

Birgitte Toxværd

Partner

Christoffer Alsted Skafte

Advokatfuldmægtig