Intensivt kursus, der giver dig et grundlæggende kendskab til reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven - og særligt til, hvordan reglerne overholdes i praksis.

Du får en grundig gennemgang af databeskyttelsesreglerne, de væsentlige vejledninger fra Datatilsynet samt ny praksis. Teorien vil i høj grad kombineres med viden om, hvordan reglerne kan implementeres i praksis.

Vi sætter bl.a. fokus på:

  • Hvilken dokumentation, der er nødvendig for at påvise overholdelse af reglerne
  • Hvilke krav reglerne stiller til undervisning af organisationen
  • Hvordan man løbende sikrer compliance i en organisation
  • Udarbejdelse af risikoanalyser og fastlæggelse af sikkerhedsforanstaltninger.

Målgruppe

Personer, der er ansvarlige for overholdelse af GDPR-reglerne eller deltager i GDPR-arbejdet i deres organisation som f.eks. jurist, it-sikkerhedsansvarlig, ansvarlig for kundedata eller tilsvarende.

Forplejning

Der serveres morgenmad og en let frokost til arrangementet. Morgenmaden serveres fra kl. 8.30.

Kontakt

Stud.jur. Filippa Maria Markmann Bentsen

VIDEO: Persondatareglerne på 7 minutter

Oplægsholder

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat