Få en grundig indføring i, hvordan du forbereder og tilrettelægger et genudbud af en it-kontrakt.

Genudbud af it-kontrakter er ofte kendetegnet ved en kompliceret proces. It-kontrakter er imidlertid som andre kontrakter udbudspligtige, og derfor er det vigtigt, at man allerede i planlægningen af udbuddet overvejer den situation, hvor it-kontrakten ophører.

Vi gennemgår bl.a.:

  • Forhold, som ordregiver skal være opmærksom på både før, under og efter udbudsprocessen – både ud fra et kontraktretligt og udbudsretligt perspektiv.
  • Tiltag, der kan understøtte en reel konkurrence om it-kontrakten og dermed sørge for, at ordregiver får det bedst mulige produkt til den bedst mulige pris.
  • Den praktiske håndtering af genudbudsprocessen.

Målgruppe

Kueset er åben for alle, men henvender sig især til indkøbere i den offentlige sektor og forsyningssektoren samt rådgivere og jurister, som har erfaring med udbud af it-kontrakter, og som ønsker at tilegne sig en dybere viden om, hvordan man forbereder og tilrettelægger et genudbud af en it-kontrakt.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra k. 8.30 og afsluttes med en let sandwich.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Philip Hesselbjerg

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat

Anders Jakobsen

Advokatfuldmægtig