Vi ser nærmere på, hvordan arbejdsgiver bedst muligt sikrer sig mod et eventuelt ansvar for fysiske og psykiske arbejdsskader – særligt i lyset af seneste praksis.

En arbejdsgiver har en forpligtelse til at anmelde alle arbejdsskader, men hvornår kan arbejdsgiver pålægges et ansvar for den skete skade, hvordan kan en arbejdsgiver på bedst mulig måde sikre sig mod et eventuelt ansvar, og hvad betyder det for kravene til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?

For at besvare de spørgsmål, ser vi derfor nærmere på bl.a.:

  • De juridiske rammer
  • Rammerne for det fysiske arbejdsmiljø
  • Hvornår arbejdsgiveren kan gøres ansvarlig
  • Regulering af det psykiske arbejdsmiljø
  • Den seneste praksis
  • Hvordan arbejdsgiveren sikrer sig bedst muligt mod erstatningskrav
  • Praktisk håndtering, hvis skaden alligevel sker.

Målgruppe

Chefer og ansatte, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Herudover personalechefer, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold på arbejdsgiversiden.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Sekretær Hanne Valgreen

Oplægsholdere

Finn Schwarz

Managing Partner

Signe Rydahl Werming

Senioradvokat