Sammen med en række eksterne eksperter ser Horten og Nuna Advokater nærmere på, hvilket potentiale der er for grøn omstilling og nye energiformer i Grønland. Derudover har vi fokus på, hvordan de kan forankres og omsættes i konkrete aktiviteter og projekter.

Horten og Nuna Advokater inviterer igen til vores konference med Grønland i fokus, hvor vi denne gang glæder os til at udbrede kendskab og viden om nye muligheder og initiativer for grøn omstilling og nye energiformer i Grønland.

Der er store perspektiver for Grønland i udviklingen af grønne teknologier og nye mere miljøvenlige energiformer og brændstoffer. Grøn omstilling har ikke alene klima- og miljømæssige gevinster og betydning for bedre ressourceudnyttelse, men kan også bidrage til økonomisk vækst i Grønland med en ny type energiprojekter.

Grønland er også rigt på kritiske mineraler, som er afgørende for den grønne omstilling, og som kan skabe vækst og jobs i Grønlands mineindustri.

Vi har samlet en række talere, der arbejder med spændende initiativer på området, og som bl.a. vil komme ind på batterimetaller, CO2-lagring (carbon capture storage), Power-to-X, hydrogen produktion, vind som vejen til decarbonisering og meget mere.

Program

Kl. 9.00

 • Velkomst
  v/vært Christian Gregersen, Horten
 • Intro til dagen
  Peter Schriver, Nuna Advokater
 • Indledende ord v/moderator
  Mads Qvist Frederiksen, Arctic Economic Council
 • Grønlands geologi som afsæt til nye energiformer
  Professor Minik Rosing, Københavns Universitet
 • Nye energiformer som afsæt til økonomisk vækst
  Aaja Chemnitz Driefer (IA), Medlem af Folketinget
 • Fokus på kritiske mineraler og CO2-lagring
  Jørgen Hammeken-Holm, Departementschef, Departementet for Råstoffer og Justitsområdet

Kl. 10.20: Pause


Kl. 10.40

 • Projekter og udbygning af vandkraft i Grønlands energiforsyning
  Adm. direktør Cicilie Senderovitz, Nukissiorfiit
 • Nunaoils transition til grøn omstilling og nye energiformer
  Bestyrelsesformand Stine Bosse, Nunaoil A/S
 • Carbon capture og produktion af elektrofuel i Grønland – hvordan gør vi det?
  Director Henrik Fenger Jeppesen, Rambøll
 • CO2-fangst ved affaldsforbrænding
  Direktør Jacob Simonsen, ARC – en fælleskommunal virksomhed

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 12.30

 • Vind - vejen til decarbonisering i Grønland
  CEO Palle Christiansen og bestyrelsesformand Nicolai Fossar Fabritius, Anori ApS
 • Investor og aktør – aktuelle projekter og rammebetingelser for at igangsætte projekter i Grønland
  Jens Berge, Norwegian Hydrogen
 • Erfaringer med projekter i Norden
  Mads Qvist Frederiksen, Arctic Economic Council
 • Afrunding

Kl. 14.00: Networking


Praktisk information

Forplejning

Der serveres morgenmad kl. 8.30-9.00 og undervejs serveres der også frokost.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Christian Gregersen

Managing Partner

Peter Schriver

Advokat og partner, Nuna Advokater

Mads Qvist Frederiksen

Executive director, Arctic Economic Council

Minik Rosing

Professor, Københavns Universitet

Aaja Chemnitz Driefer

(IA), Medlem af Folketinget

Jørgen Hammeken-Holm

Departementschef, Departementet for Råstoffer og Justitsområdet

Cicilie Senderovitz

Adm. direktør, Nukissiorfiit

Stine Bosse

Bestyrelsesformand, Nunaoil A/S

Henrik Fenger Jeppesen

Director, Rambøll

Jacob Simonsen

Direktør, ARC – en fælleskommunal virksomhed

Palle Christiansen

CEO, Anori A/S

Nicolai Fossar Fabritius

Bestyrelsesformand, Anori A/S

Jens Berge

Chief Executive Officer, Norwegian Hydrogen