I samarbejde med Nykredit kommer vi med input til, hvad pengeinstitutter og ejendomsbesiddere kan gøre, når en ejendom ikke performer og potentielt kan blive nødlidende.

Nykredit tager temperaturen på sektoren og markedet set fra kreditgivernes synspunkt, og giver et indblik i, hvordan kreditgiverne sikrer sig mod og håndterer nødlidende ejendomsinvesteringer.

Derudover kommer vi bl.a. ind på følgende:

  • Hvordan der kan arbejdes med driften og lejerne i ejendommen.
  • Hvorvidt kreditgiver i god tid kan placere sig i en mere gunstig position i tilfælde af, at ejendommen eller ejendomsselskabet bliver nødlidende.
  • Hvordan kreditgiver kan sikre kontrol med og mulighed for realisering af ejendommen.
  • Hvilke redskaber ejer og investor har for at lave en turnaround.
  • Hvilke rekonstruktionsmodeller, der kunne være relevante.

Målgruppe

Kreditgivere, ejendomsbesiddere og investorer i fast ejendom. Derudover alle med interesse for området, og som ønsker indblik i, hvordan ejendomme og ejendomsinvesteringer, der er eller potentielt bliver nødlidende, håndteres bedst muligt.

Kontakt

Stud.jur. Clara ThorsgaardVideo og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Oplægsholdere

Nicolai Thornemann

Partner

Bo Christensen

Juniorpartner

Rune Halkjær Ebbesen

Senioradvokat

Henriette Johansen

Advokat og chefspecialist, Nykredit

Søren Leander Nielsen

Chefspecialist, Nykredit