På "It-udbudsret for specialister" får du på hvert modul en grundig gennemgang  af udbuds- og it-retlige problemstillinger, der relaterer sig til udbud af it-kontrakter.

Udbud af it-kontrakter giver anledning til en række særegne udbudsretlige problemstillinger, som kræver kendskab til såvel udbudsregler som it-kontrakter. I denne kursusrække sættes der fokus på både aktuelle som tilbagevendende problematikker, der relaterer sig til it-udbud.

På hvert modul tager vi et emne op, og der gives en introduktion til de relevante regler efterfulgt af en præsentation af værktøjer og eksempler, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

Ophør af it-kontrakter og genudbud - 29. oktober

Modul 5:
Ophøret af it-kontrakter er kendetegnet ved komplicerede processer og høje transaktionsomkostninger. Det er derfor vigtigt, at man allerede ved planlægningen af udbuddet tager højde herfor. På kurset gennemgås relevante kontraktbestemmer, ligesom vi går i dybden med hvordan du sikrer en effektiv konkurrence under overholdelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i forbindelse med genudbud.

Emner og datoer

På de seks moduler behandles følgende emner:

1. It-udbud, persondata og rettigheder til data - 24. september
2. It-kravspecifikationen og forberedelse af it-udbud - 1. oktober
3. It-udbud og cloudløsninger - 8. oktober
4. Anvendelse af standardkontraker i it-udbud - 22. oktober
5. Ophør af it-kontrakter og genudbud - 29. oktober
6. Contract Management og konflikthåndtering - 5. november


Gennem blandt andet brug af workshop og cases ønsker vi med kursusrækken at skabe rammerne for dialog og netværk. Desuden vil der blive inviteret eksterne oplægsholdere, så du som deltager får en dybere og mere praktisk tilgang til de enkelte problemstillinger.

Målgruppe

Alle, som arbejder med udbud af it-kontrakter, fx udbudsjurister, it-konsulenter og projektledere, og som har behov for at kende til de særlige problemstillinger, der relaterer sig til it-udbud og it-kontrakter.

Kontakt

Arrangementskoordinator, Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Oplægsholdere

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat

Anders Jakobsen

Advokatfuldmægtig