På "It-udbudsret for specialister" får du på hvert modul en grundig gennemgang  af udbuds- og it-retlige problemstillinger, der relaterer sig til udbud af it-kontrakter.

Udbud af it-kontrakter giver anledning til en række særegne udbudsretlige problemstillinger, som kræver kendskab til såvel udbudsregler som it-kontrakter. I denne kursusrække sættes der fokus på både aktuelle som tilbagevendende problematikker, der relaterer sig til it-udbud.

På hvert modul tager vi et emne op, og der gives en introduktion til de relevante regler efterfulgt af en præsentation af værktøjer og eksempler, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

Contract Management og konflikthåndtering - 5. november

Om Modul 6:
Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med leveringen af it-ydelser? Med udgangspunkt i forskellige standardkontrakter gennemgås de bestemmelser, der ofte giver anledning til konflikter i forbindelse med levering af it-ydelser. Vi sætter desuden fokus på, hvordan kontrakten bliver et redskab frem for et dokument, der ligger i skuffen.

Emner og datoer

På de seks moduler behandles følgende emner:

1. It-udbud, persondata og rettigheder til data - 24. september
2. It-kravspecifikationen og forberedelse af it-udbud - 1. oktober
3. It-udbud og cloudløsninger - 8. oktober
4. Anvendelse af standardkontrakter i it-udbud - 22. oktober
5. Ophør af it-kontrakter og genudbud - 29. oktober
6. Contract Management og konflikthåndtering - 5. november


Gennem blandt andet brug af workshop og cases ønsker vi med kursusrækken at skabe rammerne for dialog og netværk. Desuden vil der blive inviteret eksterne oplægsholdere, så du som deltager får en dybere og mere praktisk tilgang til de enkelte problemstillinger.

Målgruppe

Alle, som arbejder med udbud af it-kontrakter, fx udbudsjurister, it-konsulenter og projektledere, og som har behov for at kende til de særlige problemstillinger, der relaterer sig til it-udbud og it-kontrakter.

Kontakt

Arrangementskoordinator, Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Oplægsholdere

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat

Anders Jakobsen

Advokatfuldmægtig