På "It-udbudsret for specialister" får du på hvert modul en grundig gennemgang  af udbuds- og it-retlige problemstillinger, der relaterer sig til udbud af it-kontrakter.

Udbud af it-kontrakter giver anledning til en række særegne udbudsretlige problemstillinger, som kræver kendskab til såvel udbudsregler som it-kontrakter. I denne kursusrække sættes der fokus på både aktuelle som tilbagevendende problematikker, der relaterer sig til it-udbud.

På hvert modul tager vi et emne op, og der gives en introduktion til de relevante regler efterfulgt af en præsentation af værktøjer og eksempler, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

OPHØR AF IT-KONTRAKTER OG GENUDBUD - 19. November

Om modul 6:
Ophøret af it-kontrakter er kendetegnet ved komplicerede processer og høje transaktionsomkostninger. Det er derfor vigtigt, at man allerede ved planlægningen af udbuddet tager højde herfor. På kurset gennemgås relevante kontraktbestemmer, ligesom vi går i dybden med hvordan du sikrer en effektiv konkurrence under overholdelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i forbindelse med genudbud.

Emner og datoer

På de seks moduler behandles følgende emner:

8.10. Anvendelse af standardkontrakter i it-udbud
22.10. Contract management og konflikthåndtering
29.10. It-udbud og cloudløsninger
5.11. It-kravspecifikationen og forberedelse af it-udbud
12.11. It-udbud, persondata og rettigheder til data
19.11. Ophør af it-kontrakter og genudbud


Gennem workshops og cases vil vi gerne skabe rammerne for dialog og netværk. Vi får også besøg af eksterne oplægsholdere, så du som deltager får en dybere og mere praktisk tilgang til de enkelte problemstillinger.

Målgruppe

Alle, som arbejder med udbud af it-kontrakter, fx udbudsjurister, it-konsulenter og projektledere, og som har behov for at kende til de særlige problemstillinger, der relaterer sig til it-udbud og it-kontrakter.

PRAKTISK INFORMATION

Vi afholder kurset som webinar via Microsoft Teams. Nærmere information om, hvordan webinaret tilgås kommer via en e-mail.

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen


COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat

Anders Jakobsen

Advokatfuldmægtig