Bliv klædt på til at arbejde med klimatilpasningsprojekter i vandløb med udgangspunkt i de nye regler for klimatilpasning.

Den 1. januar 2021 trådte de nye regler for klimatilpasning i kraft. Reglerne har til formål at understøtte kommunernes og forsyningernes arbejde for at sikre en effektiv håndtering af de fremtidige klimaudfordringer.

Reglerne har givet anledning til mange spørgsmål, og Horten har allerede afholdt et webinar, hvor vi gav et generelt overblik over de nye regler. Interessen og deltagertilslutningen var stor, og derfor stiller vi nu skarpt på, hvad de nye regler betyder for klimatilpasningsprojekter i vandløb.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Samspillet mellem vandløbsloven og klimatilpasningsreglerne
  • Klimatilpasning i vandløb på tværs af kommunegrænser og med flere interessenter
  • Opgave- og rollefordeling
  • Finansiering/omkostningsfordeling.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til til alle, der arbejder med klimatilpasningsprojekter i spildevandsselskaber, kommuner, hos rådgivere og i private virksomheder.

PRAKTISK INFORMATION

Vi afholder webinaret via Microsoft Teams. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.

Kontakt

Arrangementskoordinator Stine Thejll

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Henriette Soja

Partner

Liane Sommer

Seniorspecialist, NIRAS