Få en grundig indføring i de retlige rammer for samspillet mellem kommuner og de kommunalt ejede selskaber.

Arbejder du med kommunale selskaber til hverdag, eller er du ansat i et kommunalt ejet selskab, kan du dagligt støde på udfordringer i samarbejdet mellem kommunen og selskabet – f.eks.:

  • Hvilke oplysninger har kommunen som ejer adgang til at modtage om selskabet – f.eks. det materiale, der sendes til bestyrelsesmedlemmerne før bestyrelsesmødet?
  • Hvordan skal generalforsamlingen forberedes og afvikles – og hvem skal deltage?
  • Kan kommunalbestyrelsen beslutte, hvordan bestyrelsesmedlemmerne skal stemme i en konkret sag?

Vi kommer omkring disse og mange andre udfordringer ved at give vi dig overblik over:

  • De retlige rammer for kommuners deltagelse i selskaber, selskabsformerne, etablering og de forskellige faser, som kommunale selskaber kan gennemgå
  • De principper, der regulerer kommunernes ejerskab af selskaber, og de problemstillinger vi oftest møder på området, f.eks. spørgsmål om tavshedspligt, vedtægter og bestyrelsesansvar samt kommunen og selskabets samarbejde
  • Nyeste lovgivning og praksis på området.

Vi veksler mellem oplæg og cases, og undervisningen er baseret på praktiske erfaringer bl.a. fra de kommunale selskaber, som Horten rådgiver.

Du vil ved deltagelse i kurset modtage et kursusbevis.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner, der beskæftiger sig med kommunale selskaber, og medarbejdere i kommunale selskaber, der arbejder med samspillet med ejeren/ejerne eller bistår ledelsen i den forbindelse.

Praktisk information

Det faglige program afsluttes ca. kl. 16.00, hvorefter der afsluttes med middag og networking.

Kontakt

Sekretær Lene Cwarzko
BA.jur. Oliver Arieli

Video: Forsyningsstrategi for kommuner - aktivt ejerskab

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Sidsel Marcussen

Advokat

Frederik Gammelgaard

Direktør, Skanderborg Kommune