Få praktiske tips til den gode tilskudsaftale.

Kommunerne giver anlægs- og driftsstøtte til en bred kreds af aktører inden for kultur og sport. Men hvordan kan og bør kommunerne udforme tilskudsaftalerne? På den ene side skal kommunerne have tilstrækkeligt hånd i hanke med, at støtten anvendes til det ønskede, på den anden side bør kommunerne undgå unødig detailregulering.

Vi giver dig:

  • Overblik over de retlige rammer, herunder bl.a. kommunalfuldmagten, statsstøttereglerne og driftstilskudsloven
  • Gode råd til opbygningen af forskellige former for tilskudsaftaler/støttetilsagn
  • Eksempler på tilrettelæggelsen af kommunens tilsyn.

Derudover giver vi en opdatering på nye regler, afgørelser og tendenser inden for området.

Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med støtte til kultur- og sportsaktiviteter. Seminaret er særligt relevant for medarbejdere i kommuner.

Forplejning

Der serveres kaffe/te og frugt til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Trine Lindenskov Andersen
BA.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefoed

Video: Støtte til kultur og sport

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat