Få overblik over kommunale forsyningsselskabers mulighed for at vælge privat inddrivelse af deres fordringer, hvis regeringens lovforslag om ændring af gældsinddrivelsesloven vedtages og træder i kraft 1. januar 2020.

Regeringen fremsatte 15. november 2019 et lovforslag om ændring af gældsinddrivelsesloven, som giver kommunalt ejede forsyningsselskaber mulighed for at vælge privat inddrivelse af fordringer, der ikke er eller har været under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Vi kommer nærmere ind på lovforslagets hovedpunkter og den private inddrivelsesproces, herunder gennemgår vi bl.a. på følgende:

  • Lovforslagets hovedpunkter, herunder reglernes anvendelsesområde, processen for valg af privat inddrivelse og tidsfristerne i lovforslaget
  • Mulighederne for omkostningsdækning og omfanget heraf
  • Den private inddrivelsesproces – såvel udenretligt som indenretligt
  • Inddrivelse af fortrinsberettigede krav ved tvangsauktion.

Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med inddrivelse i forsyningsselskaberne, enten som beslutningstager eller som selv beskæftiger sig med inddrivelse af forsyningens restancer.

Forplejning

Der serveres kaffe, te og kage til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Maria Sindberg Christensen

Oplægsholdere

Tanja Lykke Stougaard

Partner

Jacob Pehrson

Senioradvokat