Vi stiller skarpt på kommunalfuldmagtsreglerne, herunder ser vi på seneste tilsynspraksis.

Det er et tilbagevendende spørgsmål, hvilke aktiviteter en kommune lovligt kan deltage i, og hvilke formål en kommune lovligt kan støtte i henhold til kommunalfuldmagten. Kommunalfuldmagtens regler er ikke statiske, men udvikler sig løbende i takt med udviklingen i samfundet. Derudover er praksis vidt forgrenet og kan være vanskelig at få overblik over. Det stiller store krav til de jurister, som arbejder med disse spørgsmål.

Vi arbejder både med praktiske eksempler og gennemgår de seneste tilsynsudtalelser og sætter derved fokus på kommunernes handlerum og rækkevidden af kommunalfuldmagtsreglerne.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Kommunernes lovlige opgaver – "kommunalfuldmagten classic"
  • Når kommuner yder støtte – fx til kultur, sport og erhvervsfremme
  • Forbuddet mod erhvervsvirksomhed og undtagelserne hertil
  • Kommunernes muligheder for at indgå i samarbejde med andre kommuner og med private.

Målgruppe

Jurister i kommuner, der i det daglige beskæftiger sig med rækkevidden af kommunalfuldmagtsreglerne. Kurset vil i vidt omfang også være relevant for jurister i regionerne og i de kommunalt ejede selskaber.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30. Derudover serveres der formiddagssnacks, frokost og eftermiddagssnacks.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
Stud.jur. Malthe Hersom Kløft
BA.jur. Emma Sophie Bruun

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat

Sidsel Marcussen

Advokat