Få overblik over de udfordringer, der kan opstå, når kommunen iværksætter turismetiltag og bliv klædt på til at håndtere dem.

Kommunerne varetager en vigtig opgave med både at fastholde og udvikle den lokale turisme, herunder f.eks. ved at afholde arrangementer og brande kommunen nationalt og internationalt. Der kan i den forbindelse opstå tvivl om de juridiske rammer for, hvilke typer aktiviteter, der er lovlige, samt kommunernes mulighed for at yde støtte til aktørerne på området.

Vi giver dig et nærmere indblik i de overvejelser, kommunen bør gøre sig i forbindelse med iværksættelse af turismetiltag og indgåelse af aftaler. Du kan bl.a. høre mere om:

  • Hvilke opgaver kommunen må varetage
  • Hvad kommunen må støtte
  • Hvordan kommunen sikrer, at statsstøttereglerne overholdes
  • Hvad kommunen skal være opmærksom på, når der laves aftaler med private turismeaktører
  • Samspillet med andre offentlige aktører på området.

Målgruppe

Kommunale jurister og andre kommunalt ansatte, som arbejder med turisme.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

BA.jur. Oliver Arieli
Sekretær Trine Lindenskov Andersen

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat