Få overblik over de udfordringer, der kan opstå, når kommunen iværksætter turismetiltag og bliv klædt på til at håndtere dem.

Kommunerne varetager en vigtig opgave med både at fastholde og udvikle den lokale turisme, herunder fx ved at afholde arrangementer og brande kommunen nationalt og internationalt. Der kan i den forbindelse opstå tvivl om de juridiske rammer for, hvilke typer aktiviteter, der er lovlige, samt kommunernes mulighed for at yde støtte til aktørerne på området.

Vi giver dig et nærmere indblik i de overvejelser, kommunen bør gøre sig, når den iværksætter turismetiltag og indgår aftaler. Du kan bl.a. høre mere om:

  • Hvilke opgaver kommunen må varetage.
  • Hvad kommunen må støtte.
  • Hvordan kommunen sikrer, at statsstøttereglerne overholdes.
  • Hvad kommunen skal være opmærksom på, når der laves aftaler med private turismeaktører.
  • Hvordan samspillet med andre offentlige aktører fungerer på området.

Målgruppe

Kommunale jurister og andre kommunalt ansatte, som arbejder med turisme.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30 og afsluttes med en let sandwich.

Kontakt

BA.jur. Emma Sophie Bruun
Sekretær Trine Lindenskov Andersen

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat

Bo Juul Jensen

Advokatfuldmægtig