De konkurrenceretlige rammer for arbejdet med transaktioner og M&A.

I arbejdet med transaktioner er det vigtigt at have kendskab til konkurrenceretten. Reglerne kan bl.a. have stor betydning for, om en transaktion er attraktiv, og hvordan du bør agere som køber eller sælger. Derudover er fusionskontrol et vigtigt parameter, som kan være både en joker og en deal breaker, da godkendelsesprocesser tager tid – og transaktionen i værste fald kan blive afvist.

Vi giver et overblik over relevant ny praksis og tendenser inden for de konkurrenceretlige rammer for arbejdet med transaktioner og M&A, herunder:

  • Hvornår skal konkurrenceret overvejes i købs- og salgsprocessen
  • Red flag i due diligence
  • Fokuspunkter i SPA'en – særligt om konkurrenceklausuler
  • Forholdsregler, når køber og sælger er konkurrenter
  • Fusionskontrol, herunder nyeste EU-praksis om gun-jumping.

Målgruppe

Beslutningstagere og praktikere, som arbejder med transaktioner f.eks. i kapitalfonde eller virksomheder, som står over for opkøb eller frasalg af forretningsområder.

Kontakt

BA.jur. Oliver Arieli
Sekretær Jette Nim Larsen

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Thomas Francis Beckett

Partner

Kristen Helms Skov

Erhvervsjuridisk fuldmægtig