Hvad sker der, når din kontraktpart går konkurs? Og hvilke begrænsninger sætter udbudsreglerne for manøvrerummet, hvis en privat samarbejdspartner er nødlidende eller går konkurs?

Vi giver dig et overblik over de udbuds- og insolvensretlige spilleregler, der gælder ved en privat aktørs konkurs eller økonomiske vanskeligheder.

Du får viden og indsigt om:

  • Hvad sker der, når den private aktør går konkurs, og hvad med den udbudspligtige kontrakt?
  • Hvordan agerer et konkursbo, og hvordan harmonerer konkursboets interesser med den offentlige aktørs?
  • Kan ordregiver fortsætte den udbudspligtige drift i en periode sammen med konkursboet – og hvad så derefter?
  • Hvad er ordregivers alternativer til at fortsætte kontrakten?

Desuden giver vi vores bud på, hvordan ordregiver kan forsøge at gardere sig mod konkurs i udbudsgrundlaget, ligesom vi går i dybden med håndteringen af en konkurs, hvis den private aktør fx leverer kritisk infrastruktur eller nøglemedarbejdere.

Vi giver dig et solidt overblik over den offentlige parts position i et aftaleforhold med en privat aktør, der går konkurs eller er i krise. De mulige problemstillinger spænder vidt og er både konkursretlige, offentligretlige og ikke mindst udbudsretlige.

Arrangementet vil være dialogbaseret, hvor erfaringsudveksling, konkrete eksempler og cases vil blive inddraget.

Målgruppe

Medarbejdere i ordregivende myndigheder, kommuner og i kommunale selskaber, der har berøring med private samarbejdspartnere.

Kontakt

Arrangementskoordinator, Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Bo Christensen

Juniorpartner