Få en grundig indføring i de retlige rammer for kommunalt ejede aktieselskaber og samspillet mellem ejerkommune(r) og selskaberne.

Arbejder du med kommunale selskaber til hverdag – som ansat i en kommune eller i et kommunalt ejet selskab, så støder du sikkert ofte på spørgsmål til håndteringen af samarbejdet mellem kommunen og selskabet og rammerne for selskabets drift, fx:

 • Hvilke aktiviteter kan selskabet beskæftige sig med?
 • Hvordan skal generalforsamlingen forberedes og afvikles, og hvem skal deltage?
 • Hvilke beslutninger skal bestyrelsen godkende, og hvornår skal ejerkommunen høres?
 • Hvilke oplysninger har kommunen som ejer adgang til at modtage om selskabet, fx det materiale, der sendes til bestyrelsesmedlemmerne før bestyrelsesmødet?

Sammen med en række eksterne eksperter kommer vi omkring disse og mange andre udfordringer ved at give dig overblik over:

 • De retlige rammer for kommuners deltagelse i selskaber
 • Selskabsformerne, herunder etablering af disse
 • De forskellige faser, som kommunale selskaber kan gennemgå – fx etablering, udvidelse af aktiviteter, fusionsproces. Eksempler på faser?
 • De principper, der regulerer kommunernes ejerskab af selskaber
 • De problemstillinger vi oftest møder på området, fx spørgsmål om tavshedspligt, vedtægter og bestyrelsesansvar samt kommunen og selskabets samarbejde
 • Nyeste lovgivning og praksis på området.

Vi veksler mellem oplæg og cases, og undervisningen er baseret på praktiske erfaringer bl.a. fra de kommuner og kommunale selskaber, som Horten rådgiver.

Du modtager et kursusbevis, når du har gennemført kurset.

Program

9.00-09.15: Velkomst, præsentation, program

9.15-09.45: Det kommunale selskabs DNA
v/Rikke Saltoft, Kundechef, Fors

9.45-10.30: Retsgrundlaget – hvornår kan kommunen etablere og eje et selskab

10.30-10.45: Pause

10.45-12.00: Proces for etablering af selskabet

12.00-12.45: Frokost

12.45-14.00: Driften af selskabet - fra selskabets side

14.00-14.45: Driften af selskabet - fra ejer(e) side

14.00-14.30: Aktivt ejerskab
v/Torben Nøhr, Strategikonsulent, Køge Kommune

14.30-14.45: Driften af selskabet, fra ejers side

14.45-15.00: Pause

15.00-15.45: Udvikling af selskabet – strukturelle ændringer

 • Nye aktiviteter
 • Samarbejder
 • Fusioner

15.45-16.00: Opsamling og afslutning

Rabat på bogen 'Kommunale aktieselskaber'

Som deltager på kurset har du mulighed for at købe bogen ”Kommunale aktieselskaber”, som Rikke Søgaard Berth har skrevet, med en rabat på 15 % (normalpris 560 kr. inkl. moms). Ønsker du at købe bogen, skal du sende en mail til Christina Dyrmand Hjeresen på cdh@horten.dk – hvis vi har din bestilling senest 24. november 2022, får du bogen udleveret på kurset.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner, der beskæftiger sig med kommunale selskaber, og medarbejdere i kommunale selskaber, der arbejder med samspillet med ejeren/ejerne eller bistår selskabets ledelse.

Praktisk information

Forplejning

Vi serverer kaffe, the, vand og frugt undervejs, en sandwich til frokost kl. 12 og kage i eftermiddagspausen.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Line Markert

Partner (L)

Klavs Gravesen

Partner (L)

Rikke Saltoft

Kundechef, Fors

Torben Nøhr

Strategikonsulent, Køge Kommune