Få overblik over ledelsesansvarets omfang samt de forholdsregler og overvejelser, som ledelsen af en nødlidende virksomhed bør gøre sig.

Når en virksomhed bliver nødlidende, er det ledelsens ansvar at træffe en række vanskelige beslutninger. Vi sætter fokus på de udfordringer, der kan være forbundet med at træffe disse beslutninger.

Du kan bl.a. høre om:

  • Hvilke forholdsregler ledelsen bør tage for at minimere tab og sikre virksomhedens værdier bedst muligt.
  • Hvilke typiske faldgruber ledelsen skal være opmærksomme på for at undgå at ifalde et erstatningsansvar.
  • Hvilke undersøgelser og handlepligter ledelsen bør iagttage på den nødlidende virksomheds vegne.
  • Ledelsesmedlemmers mulighed for at tegne forsikring for deres erstatningsansvar.
  • Særlige faldgruber i forhold til forståelse af forsikringens rækkevidde.

Målgruppe

Ledende medarbejdere i større og mindre private virksomheder, virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer.

Kontakt

BA.jur. Clara Sneholms Bruhns

Oplægsholdere

Nicolai Dyhr

Partner

Christina Steen

Partner

Jan Bech

Partner