Reglerne om mellemkommunal refusion er komplekse, og sagerne ender jævnligt i retten. Vi ser nærmere på de tvivlsspørgsmål, der kan opstå i praksis.

Når en socialt udgiftskrævende borger flytter fra én kommune til en anden, kan der opstå tvivl om, hvilken kommune der skal betale udgifterne til borgeren, og hvorvidt borgerens nye opholdskommune har ret til mellemkommunal refusion fra den tidligere opholdskommune.

Reglerne om mellemkommunal refusion rejser en række svære spørgsmål, og der er efterhånden afsagt en del domme på området. Vi sætter fokus på, hvorvidt den nyeste retspraksis kan afklare nogle af disse spørgsmål.

Horten har lang erfaring med retssager om mellemkommunal refusion og vil på den baggrund se på følgende:

  • Lovens begreber: Opholds-, handle- og betalingskommune
  • Refusionsreglerne og deres anvendelsesområde
  • Retspraksis og Ankestyrelsens praksis.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner, som beskæftiger sig med social- og sundhedsområdet.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, frugt og kage.

Kontakt

Sekretær Lene Hofmeister
Stud.jur. Malthe Hersom Kløft
BA.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefoed

Oplægsholdere

Lars Carstens

Partner

Lisbet Vedel Thomsen

Senioradvokat