På et grundkursus i tre dele giver vores specialister dig en udførlig indføring i reglerne om mellemkommunal refusion, betydningen af sagsbehandlingen, dokumentationskrav mv. samt overblik over nyeste praksis.

Hvilken kommune skal betale for indsatsen? Sager om mellemkommunal refusion opstår, når udgiftstunge borgere flytter fra én kommune til en anden. Det store spørgsmål i sådanne sager er, hvilken kommune der skal betale regningen for de tilbud, som borgeren har behov for. Der er ofte tale om millionbeløb, og der opstår derfor jævnligt tvister mellem kommunerne.

Grundkurset i mellemkommunal refusion klæder dig på til at forstå reglerne om mellemkommunal refusion og spotte sager, hvor der potentielt kan blive et mellemkommunalt problem.

Datoer

15. september kl. 12.30-16.30: Modul 1 – Reglerne om mellemkommunal refusion (overblikket)

På modul 1 får du en grundig indføring i retssikkerhedslovens regler om mellemkommunal refusion, herunder ser vi bl.a. på:

 • Begreberne Opholdskommune, handlekommune, betalingskommune og medvirken.
 • Hvilken betydning reglerne om frit valg har for retten til refusion.
 • Spørgsmålet om, i hvilke situationer der foreligger passivitet efter retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 6, og hvilke særlige forældelsesmæssige spørgsmål du skal være opmærksom på, når det vedrører krav om mellemkommunal refusion.

5. oktober kl. 12.30-16.30: Modul 2 – Sagsbehandlingen og forebyggelse af tvister

På modul 2 vender vi blikket mod sagsbehandlingen. Her ser vi bl.a. på:

 • Hvilke krav stilles der efter den almindelige forvaltningsret?
 • De særlige regler på det sociale område, fx vejledningspligt og udvidet vejledningspligt
 • Hvordan kan den gode sagsbehandling være med til at forebygge tvister om mellemkommunal refusion?
 • Spørgsmålet om refusions-/betalingstilsagn samt muligheden for tilbagesøgning af for meget udbetalt mellemkommunal refusion.
 • Håndtering af tvister om, hvem der er rette betalingskommune, herunder indbringelse for Ankestyrelsen og/eller domstolene. I den forbindelse kommer vi også omkring spørgsmålet om bevisbyrde.

2. november kl. 12.30-16.30: Modul 3 – Særlige områder, nyeste praksis og lovændringen fra 2022

På modul 3 taler vi om håndteringen af en række konkrete områder, fx:

 • Hvordan håndterer kommunerne fx borgere, der opholder sig midlertidigt i kommunen?
 • Hvordan håndteres sager, der omhandler ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og beskæftigelsesindsatsloven, herunder sager om førtidspension?
 • Nyeste praksis om mellemkommunal refusion.
 • Betydningen af den lovændring, der trådte i kraft 1. januar 2022.

Målgruppe

Kurset retter sig mod sagsbehandlere (jurister og andre), der beskæftiger sig med mellemkommunale forhold i kommunen. Det kan både være på børne- og ungeområdet, voksenområdet og ældreområdet.

Praktisk information

Tilmelding

Kurset er inddelt i tre moduler på hver 4 timer. Modulerne kan tages separat. For fuldt udbytte anbefaler vi dog, at modul 1-3 tages som samlet pakke. Du vil efter hvert modul modtage en materialepakke om de gennemgåede emner. Hvis du ønsker at tilmelde dig de øvrige moduler, klikker du blot på 'Vis lignende arrangementer' øverst på siden på tilmeldingslinket.

Forplejning

Vi starter med en sandwich og holder kaffepauser undervejs, så du har rig mulighed for at netværke med kollegaer fra andre kommuner.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Bo Juul Jensen

Advokat

Camilla Skadborg

Advokat (L)