Vi sætter fokus på kommunernes infrastrukturplanlægning, herunder samspillet mellem de forskellige regler og de øvrige hensyn, der bør tages.

Hjemmel til planlægning af kommunernes infrastruktur findes i både planloven og vejloven. Vi ser nærmere på, hvordan reglerne spiller sammen, og hvilke hensyn kommunerne kan varetage og vil bl.a. komme ind på:

  • Hvordan kommunerne bedst tilrettelægger en hensigtsmæssig proces for udbygning af vejnettet, fx i forbindelse med byudvikling eller byfornyelse.
  • Arealreservationer til fremtidige vejprojekter, herunder hvordan man undgår at vanskeliggøre og fordyre et senere vejprojekt.
  • Ekspropriation til vejanlæg, herunder ser vi på, hvad der konkret er hjemmel til at ekspropriere til fordel for, samt hvilken betydning retsgrundlaget har for kravet til ekspropriationens nødvendighed.
  • Hvordan planlægning af offentlige og private parkeringsanlæg tilrettelægges, herunder hvilke krav, der kan stilles til private – og hvordan kommunen sikrer fornøden parkeringsmulighed.
  • Planlægning af klimasikring i forbindelse med vejanlæg, herunder hvilke muligheder og pligter den kommunale vejmyndighed og planmyndighed har, samt hvordan forsyningsselskabet kan inddrages i klimaløsninger omkring vejanlæg.

Målgruppe

Jurister og andre, der arbejder med planlægning, herunder vejplaner, lokalplaner og klimaplaner.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Sekretær Lene Hofmeister
Stud.jur. Malthe Hersom Kløft

Oplægsholdere

Tue Trier Bing

Advokat