Vi har glædet os til igen at kunne mødes og drøfte alt det spændende, der rører sig på miljøområdet. Horten inviterer derfor til miljødag, hvor vi har fokus på infrastruktur, miljø og klima.

Miljødagen vil fokusere på de tre hovedområder: infrastruktur, miljø og klima.

Vi har tilrettelagt dagen sådan, at alle deltagerne efter et fælles oplæg fortsætter dagen med yderligere oplæg og drøftelser inden for et af ovenstående tre spor.

Indenfor de enkelte spor stiller vi skarpt på nye regler, afgørelser og aktuelle projekter, og der vil for hvert af emnerne være oplæg fra både eksterne oplægsholdere og Hortens egne specialister.

Vi runder dagen af med en fælles paneldebat om et udvalgt emne.

Program

 • Fælles oplæg

 • Spor 1: Infrastruktur

  På dette spor stiller vi skarpt på den store omvæltning, der er i gang på infrastrukturområdet. Herunder flere elbiler på vejene, større behov for benyttelse af offentlige vejarealer og en stor infrastrukturplan, der skal realiseres. Det er nogle af de ting, vi ser på.
 • Spor 2: Miljø

  På miljøområdet er der den seneste tid afsagt en række vigtige domme og afgørelser. Det gælder blandt i forhold til kommuners mulighed for håndhævelse og lovliggørelse, ligesom der bl.a. også er nyt i forhold til reglerne om miljøvurdering.
 • Spor 3: Klima

  Der er i øjeblikket et stort fokus på klimatilpasning i bred forstand. Det gælder både kystbeskyttelse i form af strandfodring, diger og andre typer af beskyttelsesforanstaltninger, ligesom det gør sig gældende på forsyningsområdet i forhold til behov for håndtering af øgede vandmængder. Med fokus på nye regler, praksis og konkrete cases ser vi nærmere på bl.a. disse spørgsmål.
 • Paneldebat

Målgruppe

Sagsbehandlere i kommunernes teknik- og miljøforvaltninger og medarbejdere i de kommunale forsyningsvirksomheder, men kan være relevant for alle, der beskæftiger sig med miljø-, plan- og byggeret mv.

Praktisk information

Forplejning

Der serveres frokost til arrangementet.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Kontakt

Arrangementskoordinator Stine Thejll

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner

Poul Hvilsted

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Tue Trier Bing

Specialistadvokat

Tina Toft

Senioradvokat