Vi går tæt på den plan- og miljøretlige regulering af og praksis for emissioner af alle typer i sammenhæng med byudvikling, planlægning, godkendelser og håndhævelsessituationer.

Vi giver dig et grundlæggende overblik over de regulatoriske udfordringer med støj, støv, lugt og lys, herunder vil vi have særlig fokus på lys som forureningskilde. Du kan bl.a. høre mere om:

  • Arealanvendelseskonflikter som følge af byudvikling eller aktiviteter i byrummet.
  • Sam- og/eller modspillet mellem de planretlige og miljøretlige redskaber, når kommunen skal udøve sin myndighed.
  • De seneste tendenser og retlige udspil på emissionsområdet, herunder især om lugt.
  • Reguleringen af planlægning i områder, der er belastet af støj, støv, lugt og lys med udgangspunkt i planlovens §§ 15 a og 15 b.
  • Støjregulativer og påbudshåndhævelse efter miljøbeskyttelseslovens § 42, herunder i forhold til sportsbegivenheder.

Målgruppe

Kurset er åbent for alle, men henvender sig primært til personer, der arbejder med planlægning af byudvikling og forbud/tilladelser samt håndhævelse af miljørelevante emissioner.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Sekretær Tina Søsted
BA.jur. Julie Ingemann Carstens

Oplægsholdere

Poul Hvilsted

Partner

Line Maagaard

Advokatfuldmægtig

Martin Steen Hansen

Landinspektør og partner, LIFA A/S