Vi stiller skarpt på de juridiske udfordringer ved de fælles kystbeskyttelsesprojekter, herunder fastlæggelse af bidragsmodeller.

Danmarks kyster udfordres i stigende grad af naturkræfterne, og interessen for fælles kystbeskyttelsesprojekter er tiltagende. Både i forhold til projekter inden for den enkelte kommune og i forhold til større projekter på tværs af kommunegrænser.

Hvad enten det gælder sikring mod erosion eller oversvømmelse, kystsikring med hårde anlæg eller sandfodring, skal der tages stilling til, hvem der skal betale for kystsikringen, og kommunerne kan have et ønske om at deltage i finansieringen.

Særligt i de større kystbeskyttelsesprojekter kan det være vanskeligt at fastlægge en bidragsmodel, der balancerer hensynet til både at skabe en enkel bidragsmodel, der kan administreres i praksis, og at varetage de forskellige grundejerinteresser, som er involveret i det enkelte projekt.

Vi giver dig derfor indblik i:

  • Principper, praksis og tendenser for bidragsfordeling
  • Bidragspåligning af baglandet
  • Mulighederne for hel eller delvis kommunal finansiering
  • Håndtering af eksisterende kystbeskyttelse og andre særlige grundejerinteresser
  • Fælles kystbeskyttelsesprojekter på tværs af kommunegrænser
  • Gode råd til gennemførelse af høringsprocesser og naboinddragelse
  • Erfaringer fra den første periode med kommunernes nye opgaver på kystbeskyttelsesområdet.

Målgruppe

Alle, der arbejder med kystsikring og miljø- og planret generelt, herunder især medarbejdere i kommuner med kyster.

Forplejning

Der serveres brunch til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Tina Søsted
BA.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefoed

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat