Vi stiller skarpt på de juridiske udfordringer ved de fælles kystbeskyttelsesprojekter, herunder fastlæggelse af bidragsmodeller.

Danmarks kyster udfordres i stigende grad af naturkræfterne, og interessen for fælles kystbeskyttelsesprojekter er tiltagende. Både i forhold til projekter inden for den enkelte kommune og i forhold til større projekter på tværs af kommunegrænser.

Hvad enten det gælder sikring mod erosion eller oversvømmelse, kystsikring med hårde anlæg eller sandfodring, skal der tages stilling til, hvem der skal betale for kystsikringen, og kommunerne kan have et ønske om at deltage i finansieringen.

Særligt i de større kystbeskyttelsesprojekter kan det være vanskeligt at fastlægge en bidragsmodel, der balancerer hensynet til både at skabe en enkel bidragsmodel, der kan administreres i praksis, og at varetage de forskellige grundejerinteresser, som er involveret i det enkelte projekt.

Vi stiller skarpt på de juridiske udfordringer ved de fælles kystbeskyttelsesprojekter, herunder fastlæggelse af bidragsmodeller, og har fornøjelsen af gæsteoplægsholdere fra nogle af de mest spændende og markante fælles kystbeskyttelsesprojekter lige nu.

Program

 • 9.30-10.00: Ankomst og croissant
 • 10.00-10.10: Velkomst
  v/Henriette Soja, partner, Horten
 • 10.10-10.30: Processen og regelgrundlaget for (fælles) kystsikringsprojekter
  v/Henriette Soja, partner, Horten
 • 10.30-11.10: Kystsikring af Jyllinge-Nordmark – udfordringer og status
  v/Kim Dahlstrøm, afdelingschef, Roskilde Kommune
 • 11.10-11.45: Nordkystens fremtid – samarbejde og udfordringer
  v/Kim Jørgensen, direktør for Teknik og Kultur, Helsingør Kommune
 • 11.45-12.15: Nordkystens Fremtid – tekniske udfordringer og løsninger
  v/Christian Helledie, afdelingsleder, Niras
 • 12.15-13.00: Frokost og netværk
 • 13.00-13.40: Kystsikring af Enø
  v/Mette B. Lundov, konsulent, Niras
 • 13.40-14.00: Rammerne for kommunal finansiering
  v/Marie Bockhahn, specialistadvokat, Horten
 • 14.00-14.20: Fradrag og fordele
  v/Poul Hvilsted, partner, Horten

Målgruppe

Alle, der arbejder med kystsikring og miljø- og planret generelt, herunder især medarbejdere i kommuner med kyster.

Forplejning

Der serveres brunch til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Tina Søsted
BA.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefoed

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner

Poul Hvilsted

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Kim Dahlstrøm

Afdelingschef, Roskilde Kommune

Kim Jørgensen

Direktør for Teknik og Kultur, Helsingør Kommune

Christian Helledie

Afdelingsleder, Niras

Mette B. Lundov

Konsulent, Niras