Bliv klogere på de typiske udfordringer, der er forbundet med administrationen af veje og klimaløsninger.

Der er for tiden stort fokus på de særlige regler, der gælder ved administration af veje. Det gælder både private fællesveje, hvor der kan være en række forskellige interesser og kompetencer involveret som f.eks. forholdet mellem kommunen og grundejerne. Men det gør sig også gældende i forhold til offentlige veje, hvor særligt vejlovens bestemmelser om særråden kan give anledning til udfordringer. Desuden er der ligeledes stort fokus på etablering af forskellige klimaløsninger.

Med udgangspunkt i eksempler fra praksis fokuserer vi på de typiske udfordringer i forbindelse med administrationen af veje og klimaløsninger.

Program

Særlig råden over vejarealer v/partner Anne Sophie K. Vilsbøll, Horten

Adgang til særlig råden over vejarealer er interessant for mange borgere og virksomheder. Fx med henblik på udeservering, udstilling af varer, reklame og anden skiltning, containere, arbejdsskure, elskabe mm. Vi ser nærmere på reglerne i vejlovens § 80 og den seneste praksis. Hvornår er der fx tale om et forretningsmæssigt formål, så kommunen kan kræve betaling ved en tilladelse til særlig råden? Og hvad må betragtes som kommunes direkte og indirekte omkostninger ved opgørelsen af et betalingskrav?

Løbehjul v/kontorchef Jacob Juhl Harberg, Odense Kommune

Det er i øjeblikket meget omdiskuteret, hvordan nye transportformer skal reguleres og indpasses i vejbilledet, herunder især elløbehjul. Odense kommune giver et indblik i deres erfaringer og gør status på deres arbejde indtil videre.

Klimaløsninger v/partner Henriette Soja, Horten

Ved etablering af klimaløsninger i, under eller ved veje opstår der ofte diskussioner mellem den kommunale vejmyndighed og kommunens forsyningsselskab omkring kompetencer, rettigheder og pligter i forhold til vejen og dens udstyr og det forbundne spildevandsanlæg. Vi giver dig et overblik over regler, muligheder og barrierer.

Private fællesveje og kommunalfuldmagt v/partner Poul Hvilsted og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen, Horten

Private fællesveje udgør et rollespil mellem kommunerne og de private grundejere og deres tilfældige sammenslutninger. Den kommunale rolle er ikke altid nem at administrere i forhold til forventninger og hensyn. Vi stiller skarpt på, hvilke regler der gælder for kommunalt engagement i vedligeholdelse og vintervedligeholdelse på private fællesveje, herunder om og hvordan kommunen kan indgå aftaler med grundejerne om generelle ordninger med bl.a. afsæt i nye udtalelser fra Vejdirektoratet og Ankestyrelsen, vejlovgivningen og reglerne om kommunalfuldmagten. Vi vil desuden bearbejde spørgsmål og ny praksis om vejret, betalingsafgørelser og fordelingsprincipper.


Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med veje i det daglige, herunder især medarbejdere i kommuner.


Kontakt

Stud.jur. Malthe Hersom Kløft

Oplægsholdere

Poul Hvilsted

Partner

Henriette Soja

Partner

Andrea Hilt Nissen

Advokatfuldmægtig

Jacob Juhl Harberg

Kontorchef, Odense Kommune