Hvad kan kommuner og andre offentlige aktører gøre, når en samarbejdspart rammes af dårlig presseomtale?

Kommuner og andre offentlige aktører indgår aftaler for milliarder med virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser. Og ind imellem havner en af virksomhederne på forsiden af aviserne som følge af handlinger, der enten er ulovlige eller - uden at være ulovlige – giver anledning til kritik. Det kan f.eks. være sager om hvidvask eller anden skatteunddragelse, urimelige arbejdsforhold eller miljøskadelige produktionsforhold.

Når mediestormen raser, og bølgerne går højt, er det vigtigt ikke at miste blikket for de juridiske rammer. Vi kaster derfor lys på de handlemuligheder, som en kommune eller anden offentlige aktør har, hvis de har aftaler med en virksomhed, der er ramt af dårlig presseomtale:

  • Kan aftalen opsiges?
  • Kan aftalen ophæves som følge af væsentlig misligholdelse?
  • Kan virksomheden afskæres fra at byde i tilfælde af ny udbudsrunde?

Derudover ser vi på andre retlige spørgsmål, som bør overvejes:

  • Er det i det hele taget sagligt at lægge vægt på virksomhedens handlinger?
  • Hvordan fortolkes kontrakten i forhold til opsigelse og ophævelse?
  • Hvad er de udbudsretlige rammer for at kunne/skulle udelukke ordregivere?

Vi inddrager principperne og anbefalingerne om kommunernes samarbejde med bankerne fra KL.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner, regioner og staten samt i offentligt ejede selskaber, som arbejder med kontrakter og kontraktstyring.

Kontakt

Sekretær Trine Lindenskov Andersen
Ba.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefoed

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner

Mikkel Salgaard Bendtsen

Partner, Geelmuyden Kiese