Kom med i vores nye faglige netværk for medarbejdere, der arbejder med databeskyttelsesret i kommunerne.

I nogle kommuner er man måske ikke helt så langt med implementeringen af GDPR, som man kunne have håbet på, eller rutinerne sidder ikke helt på rygraden endnu. Der kommer også hele tiden nye vejledninger og praksis, som kan påvirke, hvordan kommunerne skal agere. Endelig er det vores erfaring, at samspillet mellem DPO-funktionen og forvaltningen jævnligt giver anledning til spørgsmål.

Alt det tager vi under behandling i det nye netværk for kommunale medarbejdere, der arbejder med implementering og drift af GDPR-programmer. Vær med i en fast, mindre kreds, hvor vi kan drøfte udfordringer og erfaringer, udveksle de gode løsninger, og hvor vi kan støtte med svar på nogle af de spørgsmål, som vi ved, at mange kommuner stadig har udfordringer med.

Netværksmøder

Vi holder to netværksmøder pr. halvår. I 2020 er det uden betaling, og fra 2021 vil der være en mindre betaling.

Målgruppe

Kommunale medarbejdere, der arbejder med implementering og drift af GDPR-programmer, fx databeskyttelsesrådgivere, jurister og informationssikkerhedsspecialister.

Kontakt

Sekretær Aase Jensen

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Birgitte Toxværd

Partner