Bliv en del af vores netværk for it-udbud i Aarhus, hvor du får muligheden for at drøfte de nyeste faglige tendenser, nyheder og erfaringer inden for udbud af it-kontrakter med andre dygtige fagfolk.

Netværket afholder som udgangspunkt fire møder årligt, hvor det faglige indhold vil afspejle nyeste praksis og tendenser indenfor it-udbudsretten og it-kontrakter.

Møderne vil være bygget op omkring faglig sparring og networking. Der vil være fokus på uformelle diskussioner med inddragelse af netværkets deltagere samt vidensdeling med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.

Netværkets første møde afholdes 13. oktober 2021 kl. 9.00-12.00, og vi forventer, at det afsluttende møde bliver afholdt i juni 2022.

Deltagerne drøfter fra gang til gang tidspunktet for det næste møde samt, hvilke emner, der skal tages op.

Kommende møder

  • 25. januar 2022 kl. 10.00-14.00

Målgruppe

Alle, der arbejder med udbud af it-kontrakter, og som ønsker at styrke deres netværk. Bemærk, at der et begrænset antal pladser.

praktisk information

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Kontakt

Arrangementskoordinator Stine Thejll

Oplægsholdere

Anders Jakobsen

Advokat

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat