Bliv en del af Hortens netværk om udbud og FN's 17 verdensmål, hvor du får mulighed for at blive klogere på og sparre om hvordan kommuner og andre offentlige aktører kan inddrage de 17 verdensmål i deres indkøb.

Horten vil gerne facilitere, at offentlige aktører kan inspirere og lade sig inspirere af andre offentlige og private aktører, og har derfor dannet dette netværk.

Datoer for netværksmøderne

Vi har følgende temaer på dagsordenen i netværksmøderne 2020, men inddrager netværksdeltagerne i fastlæggelsen af programmet:

1. IT-udbud og verdensmålene - 21. august 2020 kl. 9.00-11.00
2. Rengøring og verdensmålene - 3. september 2020 kl. 9.00-11.00
3. Verdensmål i sortimentsudbud - 11. november 2020 kl. 9.00-11.00

Der vil også være plads til faglig sparring og diskussioner med inddragelse af netværkets medlemmer.

Netværksmøderne vil fra gang til gang blive bygget op om forskellige temaer – alle med fokus på, at vi sammen skal udvikle konkrete forslag til, hvordan verdensmålene kan implementeres i udbudskravene.

Følg med på horten.dk, hvor temaet for de enkelte møder løbende vil blive opdateret.

Deltag i netværksmøderne og få inspiration til indkøb

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er for tiden katalysator for mange projekter og gode overvejelser. Men det kan for mange være vanskeligt at omsætte verdensmålene til konkrete initiativer i en indkøbsproces. Samtidig er der et behov for at inddrage markedet i gentænkningen af udbudskravene.sted

Netværket afholder fire årlige møder. De kvartalsvise netværksmøder afholdes virtuelt og hvert netværksmøde vil have en varighed på 2 timer.
Derudover forventer vi én gang om året at mødes fysisk – fx hos en netværksdeltager.

Teams

Vi afholder netværksmøderne via Microsoft Teams. Nærmere information om, hvordan netværksmøderne tilgås kommer via en e-mail.

Bemærk

Optagelser af de virtuelle netværksmøder vil være tilgængelige for netværksdeltagerne. Selvom du ikke kan deltage i et eller flere møder, vil du gennem netværket stadig have adgang til møderne.

Målgruppe

Alle, der arbejder med udbudsret, og som ønsker at styrke deres netværk. Vi forventer ikke, at du har erfaring med implementering af verdensmålene, men at du har lyst til at blive klogere og gøre andre klogere.

KONTakt

Sekretær Jette Nim Larsen

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner