Få indblik i, hvordan du kan forebygge og håndtere konkurser i byggebranchen.

Der er hård konkurrence i byggebranchen, hvilket resulterer i flere og flere årlige konkurser. Derudover gør de omfattende risici involveret i entrepriseprojekter, at det er vigtigt at være i besiddelse af den nødvendige viden og de rette værktøjer, hvis en af parterne på et tidspunkt bliver nødlidende.

Vi gennemgår faldgruberne og udstyrer dig med relevante værktøjer, så du kan mindske eller helt undgå virkningerne af det økonomiske sammenbrud.


Vi vil blandt andet komme ind på følgende:

  • Konsekvenser af rekonstruktion og konkurs under igangværende projekter
  • Reglerne om sikkerhedsstillelse
  • Relevant retspraksis.

Målgruppe

Entreprenører, bygherrer, kreditgivere og andre, der har interesse i entrepriseprojekter.

Kontakt

BA.jur. Karen Louise Dam MadsenCOVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Nicolai Dyhr

Partner