Få styr på sagsbehandlingsreglerne og krav så I undgår, at jeres fjernvarmeprojekt ender i Energiklagenævnet. Du får kendskab til fx garantiforeskrifter, officialprincippet og klagevejledning.

Vær med, når Horten den 20. maj 2021 holder webinaret 'Nye fjernvarmeområder: Den gode sagsbehandling' med partner Line Markert og advokatfuldmægtig Renée van Naerssen.

Det er vigtigt at fjernvarmevirksomheder og myndigheder i forbindelse med projekter og andre sager har blik for de sagsbehandlingsmæssige krav, som gælder for myndighedsbehandlingen af fjervarmeprojekter m.v. Vi ser i praksis, at Energiklagenævnet har stort fokus på de formelle sagsbehandlingskrav, særligt de såkaldte garantiforskrifter. Hvis kravene ikke er overholdt, bliver sagen hjemvist, og man kan starte forfra.

Ved at have et godt kendskab til sagsbehandlingsreglerne kan forsinkelse af projekter og andre sager på grund af formelle sagsbehandlingskrav undgås.

På webinaret kommer vi ind på:

  • Officialprincippet
  • Høring
  • Begrundelse
  • Klagevejledning.

Hvis du vil høre mere om selve planlægningen og udlægningen af nye fjernvarmeområder og den gode byggemodningsaftale, kan du tilmelde dig webinaret, som afholdes umiddelbart inden dette webinar.
'Nye fjernvarmeområder: Den gode byggemodningsaftale – kom hele vejen rundt'

Målgruppe

Webinaret er gratis og henvender sig til alle der arbejder med sagsbehandling i forbindelse med nye fjernvarmeområder, herunder hos myndigheder og fjernvarmevirksomheder.

PRAKTISK INFORMATION

Vi afholder webinaret via Microsoft Teams. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på webinar@horten.dk

Kontakt

BA.jur. Cecilie Hansen

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Renée van Naerssen

Advokatfuldmægtig