Få en gennemgang af de kommende ændringer for projektgodkendelse efter indgåelse af klimaaftalen og hør om seneste praksis på varmeforsyningsområdet.

I juni 2020 indgik hovedparten af partierne i Folketinget en klimaaftale for energi og industri. Vi gennemgår de kommende ændringer af reglerne for projekt godkendelse, herunder af brændselsbindinger, kraftvarmekravet og det samfundsøkonomiske krav.

Vi kommer bl.a. ind på:

  • De nye tiltag til at fremme udnyttelse af overskudsvarme og udfasning af olie- og naturgasfyr
  • Ændringer af reglerne for projektgodkendelse
  • Interessante nye afgørelser fra energimyndighederne.

Du får overblik over de nye regler, der er indført eller på vej. Vi gennemgår også den seneste administrative praksis fra Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet, så du får indblik i de nyeste rammer for projektgodkendelse og prisfastsættelse. Hvis der er nyt om den økonomiske regulering af fjernvarmesektoren, vil vi også komme nærmere ind på den.

Målgruppe

Medarbejdere i varmeforsyningsvirksomheder, energimyndigheder, kommuner og brancheorganisationer.

Praktisk information

Vi afholder kurset som webinar via Microsoft Teams. Nærmere information om, hvordan webinaret tilgås kommer via en e-mail.

Kontakt

Stud.jur. Frederik Buhl Brinckmann

Covid-19

COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Renée van Naerssen

Advokatfuldmægtig