Kom til arrangementet den 19 november, hvor Line, René og Renée gennemgår de kommende ændringer for projektgodkendelse efter klimaaftalen og seneste praksis på varmeforsyningsområdet.

Der er indgået en klimaaftale for energi og industri. Vi behandler de kommende ændringer af reglerne for projektgodkendelse, herunder af brændselsbindinger, kraftvarmekravet og det samfundsøkonomiske krav.

Desuden ser vi på de nye tiltag til at fremme udnyttelse af overskudsvarme og at udfase olie- og naturgasfyr.

Muligvis foreligger der i efteråret også en aftale om den økonomiske regulering af fjernvarmesektoren, som vi i så fald vil komme ind på.
Herudover behandler vi interessante nye afgørelser fra energimyndighederne

Målgruppe

Medarbejdere i varmeforsyningsvirksomheder, energimyndigheder og brancheorganisationer.

Forplening

Morgenmad med kaffe/the, vand, frugt og croissant.

Kontakt

Stud.jur. Frederik Buhl BrinckmannVideo og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Renée van Naerssen

Advokatfuldmægtig