Få mulighed for at gå dybere ned i den praktiske håndtering af personalesager i det offentlige.

Foruden de almindelige ansættelsesretlige regler og GDPR er offentlige arbejdsgivere underlagt mange regler, som skal håndteres i den daglige personaleadministration. Der findes fx procedureregler som notatpligt, vejledningspligt, partshøring og begrundelse samt materielle regler som forbud mod skøn under regel, lighedsgrundsætningen og kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Vi går i dybden med nogle af de mest praktiske emner i hverdagen, herunder opstiller vi de retlige rammer, gennemgår relevante sager og giver praktiske råd.

I den forbindelse vil vi bl.a. komme ind på:

  • Opslag af stillinger
  • Ansættelsesprocessen
  • Løbende udøvelse af ledelsesretten
  • Repræsentation og vejledningspligt
  • Inddragelse af faglige organisationer
  • Samtaler, påtaler og advarsler
  • Optagelse af samtaler og referater
  • Personalereduktioner, udvælgelse og dokumentation
  • Afskedigelser og bortvisninger
  • Fratrædelsesaftaler.

Målgruppe

Ledere, personalechefer, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold i offentligt regi.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
Stud.jur. Malthe Hersom KløftVideo og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Erik Wendelboe Christiansen

Partner