Hvordan bliver du leverandør til det offentlige? Bliv klædt på til at forstå udbudsprocesser og optimere din ansøgning og tilbud.

Det offentlige køber hvert år varer og tjenesteydelser for cirka 370 milliarder kroner, og mange af indkøbene er udbudspligtige. Derfor er det offentlige ofte en attraktiv kunde for mange private virksomheder. Men hvordan bliver du leverandør til det offentlige?

Udbudsreglerne opstiller nogle særegne spilleregler for salg til det offentlige og kan i mange tilfælde være svære at navigere i.

På kurset stiller vi skarpt på, hvordan du kan påvirke indkøbsprocessen før, under og efter et udbud Vi guider dig til, hvordan du øger dine chancer for at blive prækvalificeret, og hvordan du kan forbedre dine chancer for at vinde udbuddet.

Vi kommer nærmere ind på reglerne for salg til det offentlige, og du bliver klædt på til at forstå udbudsprocessen og optimere ansøgninger og tilbud.

Målgruppe

Private virksomheder, der leverer eller vil levere til det offentlige, fx staten, regioner og kommunen.

Praktisk information

Vi afholder kurset som webinar via Microsoft Teams. Nærmere information om, hvordan webinaret tilgås kommer via en e-mail.

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Covid-19

COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokatfuldmægtig