Få overblik over de nye rammer for organisation af de kommunale affaldsaktiviteter og introduktion til, hvordan kommuner og forsyningsselskaber kan imødekomme kravene.

Fremtiden vil byde på helt andre rammer for kommunale affaldsaktiviteter, end vi har været vant til. Ikke mindst vil kravene om selskabsgørelse af kommunalt ejede affaldsaktiviteter ændre fundamentalt på den nuværende organisering af affaldsområdet.

Ændringerne sker som følge af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020, der blandt andet betyder, at affaldsforbrændingsanlæggene skal selskabsgøres, og ”Aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser” af 30. august 2022.

På dette arrangement zoomer vi ind på kravet om selskabsgørelse af kommunernes affaldsydelser – fx udbud og indsamling – som følger af aftalen fra 30. august 2022. Lovprocessen til at udmønte aftalen forventes at blive sat i gang i 2023/24, men man kan med fordel allerede nu begynde at gøre sig strategiske overvejelser og tage fat i den praktiske forberedelse.

Sammen med Laila Kildesgaard fra StederSkaberFolk, Thomas Lyhne fra Nexus Konsulenterne og Lars Therkildsen inviterer Horten til et tværfagligt arrangement om selskabsgørelsen. Vi klæder her deltagerne på i forhold til de strategiske overvejelser, der skal gøres forud for beslutning om den nye organisering. Derudover tager vi fat på selve processen – hvordan kommer man i gang, hvilke beslutninger skal træffes? Og endelig ser vi på de juridiske organiseringsmodeller og de styringsredskaber, kommunerne har efter en selskabsgørelse. Deltagerne kommer hjem med konkrete råd til processen, så de kan begynde forarbejdet til selskabsgørelsen.

Målgruppe

Arrangementet retter sig mod kommuner, § 60-fællesskaber inden for affaldsområdet og forsyningsselskaber, og det er relevant for eksempelvis ledelse, projektledere og jurister.

Praktisk information

Forplejning

Der serveres morgenmad kl. 8.30, og vi serverer en sandwich kl. 12.00.

Øvrigt

Hortens lokaler ligger 3 minutters gang fra Aarhus H, og der er parkering under Frederiks Plads.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Klavs Gravesen

Partner (L)

Thomas Lyhne

Nexus Konsulenterne

Laila Kildesgaard

Stifter af StederSkaberFolk

Lars Therkildsen

Tidl. direktør i HOFOR