Vi sætter fokus på kommunernes infrastrukturplanlægning, herunder samspillet mellem de forskellige regler og de øvrige hensyn, der bør tages.

Hjemmel til planlægning af kommunernes infrastruktur findes i både planloven og vejloven. Vi ser nærmere på, hvordan reglerne spiller sammen, og hvilke hensyn kommunerne kan varetage og vil bl.a. komme ind på:

  • Hvordan kommunerne bedst tilrettelægger en hensigtsmæssig proces for udbygning af vejnettet, fx i forbindelse med byudvikling eller byfornyelse.
  • Arealreservationer til fremtidige vejprojekter, herunder hvordan man undgår at vanskeliggøre og fordyre et senere vejprojekt.
  • Ekspropriation til vejanlæg, herunder ser vi på, hvad der konkret er hjemmel til at ekspropriere til fordel for, samt hvilken betydning retsgrundlaget har for kravet til ekspropriationens nødvendighed.
  • Hvordan planlægning af offentlige og private parkeringsanlæg tilrettelægges, herunder hvilke krav, der kan stilles til private – og hvordan kommunen sikrer fornøden parkeringsmulighed.
  • Planlægning af klimasikring i forbindelse med vejanlæg, herunder hvilke muligheder og pligter den kommunale vejmyndighed og planmyndighed har, samt hvordan forsyningsselskabet kan inddrages i klimaløsninger omkring vejanlæg.

Målgruppe

Jurister og andre, der arbejder med planlægning, herunder vejplaner, lokalplaner og klimaplaner.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt.

Kontakt

Sekretær Lene Hofmeister
Stud.jur. Malthe Hersom Kløft

Oplægsholdere

Tue Trier Bing

Advokat