Vær med den 28. januar, hvor vi sætter fokus på 'Spildevandsselskabernes opkrævning af tilslutningsbidrag' med partner Line Markert og specialistadvokat Marie Bockhahn.

Når et spildevandsselskab tilslutter en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet selskabets anlæg, har selskabet ret til at opkræve et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget beløber sig ofte til en pæn sum penge, og det er en af de problemstillinger, som vi oftest får spørgsmål om.

Webinaret vil stille skarpt på:

  • Regelgrundlaget for tilslutningsbidrag
  • Sondringen mellem boligejendomme og erhvervsejendomme
  • Opkrævning af tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodning og udstykning
  • Omdannelse fra erhverv til bolig og omvendt
  • Omdannelse fra erhverv i landzone til erhverv i byzone
  • Muligheder for opkrævning og inddrivelse
  • Nyeste praksis.

Vi glæder os til at dig.

Målgruppe

Ansatte i vandselskaber, der arbejder med tilslutningsbidrag.

Praktisk information

Vi afholder webinaret via Microsoft Teams. Du får en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på event@horten.dk

Kontakt

BA.jur. Cecilie Hansen


Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under webinaret, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat