Vær med når senioradvokat Marie Løvbjerg og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen sætter fokus på reglerne om statsstøtte og få overblik over de grundlæggende statsstøtte-betingelser, almindelige fritagelsesmuligheder og konsekvenserne af ulovlig støtte. 

Der kan være tale om statsstøtte, når virksomheder modtager støtte fra det offentlige – fx fra en kommune. Støtten kan være et direkte tilskud, men det kan også andre økonomiske fordele fx en garanti uden provision, leje af lokaler eller køb af offentlig ejendom til en lavere pris end markedsprisen.

Statsstøtte skal som udgangspunkt anmeldes til og godkendes af EU-Kommissionen for at være lovlig. Der er dog mange muligheder for at fritage støtte. Det gælder særligt, hvis støtten kan gives efter betingelserne i gruppefritagelses-forordningen eller som et mindre støttebeløb efter de minimis-forordningen.

Hvis støtten ikke er lovlig, kan støtten kræves tilbagebetalt med tillæg af renter. Derfor er det vigtigt for både myndigheder og virksomheder, at det juridiske grundlag for støtten er i orden.

Vi giver dig et overblik over:

  • reglerne og de grundlæggende statsstøtte-betingelser,
  • de mest almindelige fritagelsesmuligheder,
  • konsekvenserne af ulovlig støtte.

Webinaret bliver afholdt live, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs til de emner, som gennemgås.

Målgruppe

Alle, der har berøring med offentlig støtte og tilskud til virksomheder og projekter og har brug for en introduktion til de statsstøtte-retlige rammer. Det gælder både medarbejdere i virksomheder, der modtager offentlig støtte, og medarbejdere i offentlige myndigheder, der kan være støttegivere.

Praktisk information

Vi afholder webinaret via GoToWebinar. Nærmere information om, hvordan webinaret tilgås kommer via en e-mail ved tilmelding.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på webinar@horten.dk

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Oplægsholdere

Marie Løvbjerg

Senioradvokat

Andrea Hilt Nissen

Advokatfuldmægtig