Bliv klædt på til at bruge statsstøttereglerne i praksis.

Når virksomheder modtager støtte eller økonomiske fordele fra det offentlige, kan der være tale om statsstøtte. I de senere år er der kommet større fokus på statsstøtteområdet, og det er vigtigt for både myndigheder og virksomheder, at det juridiske fundament er i orden.

Formålet med dette kursus er at give dig indsigt i, hvordan man arbejder med statsstøttereglerne i praksis. Vi gennemgår de grundlæggende statsstøttebetingelser, og vi kommer ind på, hvordan støtte håndteres i praksis inden for rammerne af statsstøttereglerne. Derudover får du en gennemgang af relevante regler og praksis fra EU og Danmark samt generelle tips.

Program

Programmet inkluderer følgende emner:

  • Statsstøttebegrebet: Hvornår er der tale om statsstøtte efter EU-reglerne og de danske regler?
  • Lovlig statsstøtte: Fritagelser og undtagelser – hvordan bruger man dem i praksis?
  • Proces for vurderingen af statsstøtte og praktiske tips.
  • Konsekvenserne ved tildeling eller modtagelse af ulovlig støtte, herunder reglerne om tilbagesøgning af ulovlig statsstøtte.

Målgruppe

Kursets målgruppe er beslutningstagere, jurister, sagsbehandlere og andre praktikere, der har berøring med offentlig støtte til virksomheder og projekter.

Praktisk information

Statsstøtte for praktikere live-streames også via Microsoft Teams, så du kan derfor vælge at følge med hjemmefra i stedet for at møde fysisk op. Vi sender en e-mail med et link, når du er tilmeldt.

Alle deltagere, der gennemfører kurset, modtager efterfølgende et kursusbevis.

Forplejning

Der serveres en let morgenmad fra kl. 08.30, og programmet begynder kl. 9.00. Der serveres en let frokost efter arrangementet, og der vil derudover blive serveret kaffe/te, vand og snacks til arrangementet.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Vibeke Kristine Hammershøi

Erhvervsjuridisk fuldmægtig