Få overblik over mulighederne og processen for kommunal støtte til luftfarts- og havnevirksomhed.

Transport ad luft- og vandveje knytter mennesker sammen og spiller en betydelig rolle for den samfundsøkonomiske udvikling. Bl.a. derfor overvejer mange kommuner at støtte lokale havne og lufthavne, hvilket kan gavne såvel støttemodtageren som lokalsamfundet. I mange tilfælde er der gode muligheder for at yde denne støtte. Det er dog vigtigt, at støttegiver (kommunen) er opmærksom på at komme rigtig ind i processen fra starten – ellers er der risiko for, at både de offentlig- og statsstøtteretlige rammer overskrides.

Kommunale investeringer i infrastrukturprojekter, herunder investeringer i lokale havne og lufthavne, blev tidligere anset som myndighedsudøvelse, som ikke begrænses af statsstøttereglerne. En lang række afgørelser på området vidner imidlertid om et paradigmeskift, som indebærer, at kommunale myndigheder er forpligtede til at iagttage statsstøttereglerne, når de anvender offentlige midler til at gennemføre den slags projekter. Tilsvarende gælder for situationer, hvor kommunale myndigheder støtter en eller flere lokale operatører.

Vi stiller skarpt på de seneste tendenser og giver dig et overblik over:

  • De offentligretlige muligheder for at udøve luftfarts- og havnevirksomhed
  • De statsstøtteretlige muligheder for at yde investerings- og driftsstøtte til havne og lufthavne
  • En praktisk indføring i beslutnings- og registreringsproceduren
  • Gode råd til processen.

Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med havne og lufthavne. Er særligt relevant for jurister og beslutningstagere i kommuner, lufthavne og havne.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30 og afsluttes med en let sandwich.

Kontakt

Sekretær Trine Lindenskov Andersen
BA.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefoed

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat

Rasmus Kirk Christensen

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Kristen Helms Skov

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Bo Juul Jensen

Advokatfuldmægtig